top of page
Tall Buildings

?מהו נדל"ן מניב

נדל"ן מניב הינו נכס מכל סוג (דירה, מבנה, מחסן, חניה, חנות, אולם וכו'), הניתן להשכרה לאדם או עסק אחר. השכרת הנכס מאפשרת לבעליו ליהנות מתמורה כספית (תשואה) חודשית קבועה.

השקעות בנדל"ן מניב מתבצעות לרוב בעזרת מנוף פיננסי, המאפשר למשקיע לצבור מספר נכסים עליהם הוא מוציא הון מסויים, כאשר במקביל להשקעה או לאחריה מתקבלת תשואה משוכר הנכס. מטרת ההשקעה בנדל"ן מניב הינה ליהנות מתשואה מקסימלית, העולה על ההשקעה ו/או מעלות ההוצאות והריביות בהן מחוייב המשקיע עבור מימון העסקה.

השקעה בנדל"ן מניב הפכה לאחת מסוגי ההשקעות הנפוצות ביותר, שכן על ידי מינוף פיננסי המבוצע באופן מקצועי, יכולים המשקיעים לצבור הון ורכוש נדל"ני גם באמצעות שימוש בהון התחלתי מועט.


היתרון המובהק של השקעה בנדל"ן מניב טמון ביכולת לצבור עוד ועוד נכסים מניבים, תוך תקופה קצרה וכך להגדיל את ההון העצמי בהדרגתיות וללא כל צורך בהשקעה כספית ראשונית גדולה.

?מהו נדל״ן מניב

ליווי משקיעי נדל"ן

ליווי משקיעי נדל"ן
נדל"ן
(נכסי דלא ניידי – ר"ת) - מושג המתאר נכס, בניין או מגרש, שאינו ניתן להזזה ממקומו הקבוע. ערכו של הנכס נקבע בין היתר על פי מאפיין זה (מיקומו הקבוע) ועל פי נתוניו הפיזיים (שטח, כמות חדרים וכו'), מאפייניו של הנכס וייעודו. ייעוד הנדל"ן מתחלק לארבע קטגוריות עיקריות: מגורים, משרדים, תעשייה ומסחר ומלונאות. שטח הנדל"ן נמדד על פי מטר רבוע (מ"ר) בנוי המוגדר לנכס והרשום על שם בעליו.

ליווי משקיעי נדל״ן
Tall Buildings
כללי אצבע לנדל״ן מניב

3 כללי אצבע לנדל״ן מניב

שכירות וסחירות

זהו המפתח לתזרים רציף ההולם את ההשקעה ותלמורה הולמת בעת מכירתו של הנכס. היכולת להשכרת הנכס תוך זמן סביר ובמחיר הרצוי לבעל הנכס, הודות לרמת ביקוש גבוהה באזור בכלל ולכנס המדובר בפרט.

מודל רווח

לכל נכס מניב יש מעגל חיים ומגיע השלב בו על בעליו להיפרד ממנו, כל עוד הוא מורווח מתקופת החזקת הנכס והשכרתו. התשואה, היוצרת את הרווח, עשויה להשתנות ממגוון רחב של סיבות וגורמים ועל כן על בעל הנכס להכיר את גורמים אלו ואת השינויים בהם, לצפות את השינויים העתידיים ולדעת להשיג את המידע הנדרש הנוגע לשינויים אלו ולהיערך בהתאם מבחינת מכירת הנכס, בדיוק כפי שנערך לקראת רכישתו.

לוקיישון, לוקיישון, לוקיישון

מיקום הנכס הינו המאפיין החשוב ביותר בבחירת נדל"ן לצרכי השקעה. יש לבחון היטב את אטרקטיביות המיקום בכלל ועבור ייעודו של הנכס בפרט.

צוות מטאדוק מלווה משקיעי נדל"ן בכל שלבי ההשקעה בנכסים מניבים ואף בתפעולם, לאחר סגירת העסקה. אנחנו כאן בשבילכם, כדי ללוות אתכם בתהליך ההשקעה המורכב, לעמוד לצידכם ולהפוך אותו לפשוט ונגיש עבור כל מי שמעוניינים להשקיע בצורה מושכלת וליהנות במהרה מפירות השקעתם.

bottom of page